Να γελάς

Πότε βροχή, πότε αέρας,
μια προσευχή, λόγια μητέρας
Φωνές που ακούγαμε παιδιά.
Για μια στιγμή θέλω..
Είναι νωρίς, ζωή χαράζει,
σαν μολυβιά στ' όνειρο στάζει
Ο αέρας παίρνει τα μαλλιά.
Για μια στιγμή θέλω να...
Σε κοιτώ να γελάς και να φεύγεις πάλι μπροστά
μια ζαριά η ζωή για ν' αρχίσει πάλι και να
την κοιτάς να γελά και να φεύγει πάλι μπροστά
μια ζαριά η ζωή για να σβήσει πάλι
Είναι αργά, λόγια δεν βρίσκω,
όση ομορφιά κι αν σου χαρίσω
πίσω απ' τα φώτα της ζωής.
Για μια στιγμή θέλω να...

Δεν υπάρχουν σχόλια: